Kunstbalie

De Cultuur Loper

In totaal werken inmiddels 305 scholen in Noord-Brabant met een programma om de kwaliteit van cultuureducatie op school te verdiepen en verbeteren: De Cultuur Loper. Dit is een instrument om de landelijke doelen op het gebied van cultuureducatie te realiseren. Het instrument biedt de school de mogelijkheid om gericht leerlijnen uit te zetten, om op die manier de invulling van lessen met een duidelijke visie en beleid te doen. Het aantal deelnemende scholen zal de komende jaren dan ook alleen maar toenemen. Ook in andere provincies zoals Noord - Holland, Limburg en Zeeland is De Cultuur Loper inmiddels geïntroduceerd.

Ingredients Websites, (Web) Development
Ingredients Websites, (Web) Development
Jaar 2017
web http://www.decultuurloper.nl

Als het gaat om het prikkelen van de creativiteit, het openstaan voor vernieuwing, het stimuleren van een kritisch denkvermogen, dan staat The Cre8ion.Lab natuurlijk vooraan. We hebben daarom met alle plezier een uitvoerende maar ook adviserende rol in dit meerjarenplan op ons genomen.

Website Website Meerjarenvisie Website Uitkomst ambitiegesprek Uitkomst ambitiegesprek

Share